دفتر نخست وزیر انگلیس فرانسه را متهم به صدور “تهدید دیگری در اتحادیه اروپا” با مسدود کردن معامله خدمات مالی برای منازعه دسترسی شیلات – RT World News

سخنگوی نخست وزیر انگلیس ، بوریس جانسون ، پاریس را به صدور “تهدید اتحادیه اروپا” متهم کرد ، به دنبال

بیشتر بخوانید