صدها نفر در حالی که معترضین در مینسک دستگیر شده اند ، به منطقه نخبه ای که مقامات عالی رتبه لوکاشنکو در آن زندگی می کنند ، دستگیر شده اند

معترضین در مینسک تلاش کردند خود را به منطقه نخبگان محل سکونت مقامات ارشد دولت بلاروس برسانند ، اما در

بیشتر بخوانید