کریستوفر استیل به خاطر ادعاهای “نادرست و گمراه کننده” در پرونده بدنام خود به خسارت بانکداران روسی پرداخت می کند – RT World News

یک قاضی لندن به کریستوفر استیل ، جاسوسی پیشین انگلیس دستور داده است هزاران پوند خسارت بخاطر عدم تأیید ادعاهایی

بیشتر بخوانید