فعالان تئاتر پاریس را اشغال می کنند در حالی که معترضین در سراسر فرانسه علیرغم ترس Covid-19 خواستار بازگشایی اماکن فرهنگی هستند – VIDEO – RT World News

در حالی که دولت فرانسه محدودیت های سخت تر Covid-19 را ارائه می دهد ، ده ها تظاهر کننده تئاتر

بیشتر بخوانید