“رئیس جمهور موقت” بولیوی از انتخابات آینده کناره گیری کرد – یک روز پس از نظرسنجی ، نامزد طرفدار مورالس را نشان می دهد – RT World News

جینین آنز ، سرپرست سرپرست بولیوی ، با اشاره به لزوم تلفیق آرا برای شکست دادن نامزد سوسیالیست وفادار به

بیشتر بخوانید

آزمایشگاه های سابق خانه ، خانه ها نشت مواد شیمیایی سمی را برای سالها در هوا انجام می دهند ، مطالعه نشان می دهد – اخبار جهانی RT

محققان در استرالیا پس از کشف نگران کننده در خانه هایی که قبلاً به عنوان آزمایشگاه های دارویی مورد استفاده

بیشتر بخوانید