رئیس انجمن سلطنتی سلطنتی می گوید: ماسک ها Covid-19 “نرمال جدید” هستند و افرادی که از آنها امتناع می ورزند باید مانند رانندگان مست شرور شوند.

رییس انجمن سلطنتی ونیکی راماکرایشنان از همه خواست تا قبل از ناپدید شدن جوندگان صورت را به عنوان “عادی جدید”

بیشتر بخوانید