در حالیکه آلمان گروه راست گرای افراطی را که می خواستند دیکتاتوری نازی را دوباره برقرار کنند ، پلیس به خانه ها در سه ایالت حمله می کند – RT World News

وزارت کشور آلمان ممنوعیت گروه افراطی راست گرای Wolfsbrigade 44 را اعلام کرد زیرا چندین حمله به خانه های بسیاری

بیشتر بخوانید