چین و هند پس از درگیری های خونین مرزی – هفته ها پس از درگیری خونین مرزی ، نیروهای منطقه را به سمت “منطقه بافر” در هیمالیا مستقر کردند – گزارش ها – RT World News

براساس گزارش ها ، چین و هند سربازان خود را از محل درگیری کشنده ماه ژوئن در امتداد مرز مورد

بیشتر بخوانید