تاجر فرانسوی-لبنانی که روزگاری ادعا کرده بود وجوه قذافی را با چمدانی که در بیروت دستگیر شده به کمپین سارکوزی منتقل کرده است – RT World News

گفته می شود که مقامات بیروت یک تاجر فرانسوی-لبنانی را که به اتهامات مالی نامشروع لیبی برای مبارزات انتخاباتی انتخابات

بیشتر بخوانید

والری جیسکارد د استاین ، رئیس جمهور سابق فرانسه و نویسنده قانون اساسی اتحادیه اروپا ، که به علت “کووید -19” در سن 94 سالگی درگذشت – RT World News

والری ماری رنه ژرژ ژیسکاردستاین ، که از 1974 تا 1981 به عنوان رئیس جمهور فرانسه خدمت می کرد ،

بیشتر بخوانید