گردشگران و مهاجران در عمان به دلیل پوشیدن لباسی که شانه ها ، سینه یا زانوها را نشان می دهد ، ممکن است با زندان و جریمه های سنگین روبرو شوند – RT World News

با توجه به قوانین جدید نجابت ، گردشگران و مهاجران مسقط پایتخت عمان می توانند به دلیل پوشیدن لباسی که

بیشتر بخوانید

روسای جمهور ، ر presسای جمهور سابق و رهبران سیاسی نام هایی را به لیست فزاینده ای اضافه می کنند که خواستار پایان آزار و اذیت آسانژ است – RT World News

یازده رهبر فعلی و پیشین جهان نیز به لیست رو به رشد سیاستمداران پیوسته اند که خواهان پایان دادن به

بیشتر بخوانید