کاریکاتورهای شارلی ابدو که محمد و سایر ادیان را در بزرگداشت معلم مقتول در سراسر فرانسه به تصویر می کشد – RT World News

کاریکاتورهای روزنامه هفتگی طنز فرانسه شارلی ابدو به مناسبت بزرگداشت معلم مقتول ساموئل پتی در نمای ساختمانهای سراسر فرانسه به

بیشتر بخوانید